Zorg verlenen aan een kind aan ECMO/ECLS

Code

MK-opleiding-ICK-8

Type

basis

Omschrijving

Het betreft zorg verlenen aan een kind in de volgende context: 
• Kind van 0-18 jaar met een respiratoir en circulatoir zeer ernstige bedreiging, dat niet reageert op de reguliere therapie 
• De long- en hartfunctie worden (deels) overgenomen door het (bijvoorbeeld venoarterieel- en venoveneus) ECMO/ECLS-systeem 
• Er is sprake van complex stollingsbeleid door de specifieke behandeling 

De activiteit omvat

• Afnemen van (delen van) de anamnese op prioriteit 
• Continu bewaken van vitale functies van het kind: (non)invasief bijv. hartfrequentie, bloeddruk, pulsoximetrie, temperatuur, end-tidal CO2, NIRS 
• Verzorgen van CVC, arteriële katheter, blaaskatheter en maag/zuig- en mogelijk thoraxdrainage 
• Continu meten van functies van het EMO/ECLS-systeem, zoals drukken, ECMO-pomp, temperatuur, vulling, gastoevoer 
• Continu controleren ECMO/ECLS-systeem, zoals op stolling, luchtbellen, canuleproblemen 
• Invullen scorelijsten op prioriteit 
• Opvangen van, voorlichting geven aan en begeleiden van naasten met betrekking ECMO/ECLS 
• Ondersteunen van de ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making 
• Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorg aan een vitaal bedreigd kind met ECMO/ECLS 
• Zorg inrichten op basis van het functioneren op somatisch, psychisch, maatschappelijk en spiritueel gebied 
• Luchtweg vrijhouden 
• Bijhouden van een complexe vochtbalans 
• Ondersteunen vitale functies met intraveneuze medicatie, zoals met inotropie, analgetica, sedativa 
• Omgaan met multimorbiditeit en langdurige ziekte 
• Interprofessioneel samenwerken in de acute situatie (zoals met kinderintensivist, anesthesist, kinderchirurg, overige artsen (in consult), medisch maatschappelijk werk, laboratoriummedewerkers, klinisch perfusionisten, radiodiagnostisch laboranten, kinder- en huisarts)
• Overdragen van zorg (SBARR-methodiek) naar andere disciplines of andere setting 
• Inbrengen van gespecialiseerde intensivecare-kinderverpleegkundige expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven, EBP en begeleiden van collega’s 

Beperkingen

 Voorwaardelijkheden:
• MK-ICK-8 een specifieke EPA en kan worden afgerond als alle eerdere MK-ICK-EPA’s zijn toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• (Indicaties voor) ECMO/ECLS 
• Werking van venoveneuze en venoarteriële ECMO 
• Recirculatie bij venoveneuze ECMO/ECLS 
• Temperatuurregulatie bij kind aan ECMO/ECLS 
• Rescueprocedure bij problemen 
• Weanen van de ECMO/ECLS 
• Zuurbase evenwicht, neurologische, hemodynamische, respiratoire problematiek bij kind aan ECMO/ECLS 
• Complicaties bij ECMO-/ECLS-behandeling, zoals hersenbloedingen, stollingsproblematiek, luchtbellen, infectie 
• Diverse onderzoeken bij kind aan ECMO/ECLS, zoals röntgen, lab, cerebrale echografie, bronchoscopie 
• Chirurgie aan ECMO/ECLS • Comfort van de ECMO/ECLS-patiënt 
• Organisatiestructuur rond een ECMO-/ECLS-behandeling 
• Copingstrategieën van ouders met een kind aan de ECMO 

Vaardigheden

• Het bewaken van en herkennen van afwijkende vitale functie bij het kind met ECMO-/ECLS-behandeling, zoals ademhaling, hartfrequentie, invasieve bloeddruk, pulsoximetrie, mainstream/site-stram ETCO2 
• Bewaken kind aan beademingsmachine en ECM bijv. tubepositie, PIP, PEEP, Tin & Tex, TV, AMV, FiO2, curven & loops, plateaufase • Luchtweg vrijhouden, endotracheaal uitzuigen kind aan ECMO/ECLS 
• Herkennen van: 
• Complicaties aan het systeem zoals stolsels, luchtbellen, ondervulling, suck down 
• (Potentiële) complicaties bij het kind, zoals bij decubitus, bloeding, discomfort 
• (Potentiële) circulatoire complicaties (stollingsstoornissen, bloeddrukproblematiek, TV), neurologische complicaties (convulsies) en respiratoire problemen (afname zuurstofsaturatie, PaO2, AMV) 
• Assisteren bij (her)intubatie aan ECMO/ECLS 
• Klaarmaken en geven infusie, intraveneuze medicatie aan ECMO/ECLS 
• EPALS toepassen in onverwachte levensbedreigende situaties 
\• Communiceren met en begeleiden van kind en naasten in een intensive, complexe situatie • Herkennen van en bespreekbaar maken van ethische dilemma’s (zoals bij multimorbiditeit/-problematiek en/of niet intensiveren beleid) • Organisatie en coördinatie van ECMO-/ECLS-behandeling 
• Interprofessioneel samenwerken in de acute situatie 
• Overdragen van zorg (SBARR-methodiek) naar andere disciplines of andere setting en samenwerken met collega’s in de instelling en binnen het netwerk 

Gedrag

• Inbrengen van gespecialiseerde intensivecare-kinderverpleegkundige expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven, EBP en begeleiden van collega’s 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

 Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op niveau 4. 
Edit | Back to EPA index