Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag

Code

MK-FO-1

Type

kern

Omschrijving

Het betreft een laag- of midden complexe zorgsituatie:
● Pasgeborenen vanaf 35 weken zwangerschapsduur tot 28 dagen post à terme datum met een gewicht
boven 2 kg. Laag complexe zorg betreft een stabiele situatie van de pasgeborene waarin geen of beperkt
kans is op somatische complicaties en er geen complexiteit in psychische, maatschappelijke, culturele
en/of spirituele aspecten in de gezinssituatie te verwachten is.
● De overgang van laag- naar midden complexe zorg is een vloeiende: de kans op somatische complicaties
neemt toe en/of er is een toename van complexiteit te verwachten op psychische, maatschappelijke,
culturele en/of spirituele aspecten. Het verloop van de zorg blijft in grote mate voorspelbaar. De
pasgeborene reageert op de geboden therapie.

De activiteit omvat

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Edit | Back to EPA index